9.2 Ratamestarikoulutus

Ratamestarikoulutusta järjestää kolmella eri tasolla. Kukin taso antaa mahdollisuudet hakea eri tasoisia ratamestaripätevyyksiä.

Ratamestarikoulutuksen tasot

Seura-ratamestarikurssi

Seuraratamestarikurssi on koulutuksen ensimmäinen vaihe. Se antaa aloitteleville ratamestareille pätevyyden seuratason kilpailujen ja esim. iltarastien ratamestarityöhön. Seura järjestää kurssin ja rekisteröi kurssin suorittaneet. Ratamestarikurssia varten on tehty koulutusdiat.

Ratamestari-
koulu

Ratamestarikoulu on alueen toimeenpanema koulutusjärjestelmän toinen taso. Ratamestarikouluun pääsee, kun on suorittanut edellä mainitun kurssin ja hankkinut seuratasolla käytännön ratamestarikokemusta. Ratamestarikoulun käyminen on edellytys II tason ratamestaripätevyyden saamiseen. Alue järjestää ratamestarikoulun.

Ratamestari-seminaari

Ratamestariseminaari on järjestelmän ylin taso. Seminaarin järjestää Suunnistusliitto ja osanottajiksi pääsevät käytännön ratamestarikokemusta hankkineet II luokan ratamestarit. Myös I luokan pätevyyttä uusivat ratamestarit ovat tervetulleita seminaariin. Ratamestariseminaarin käyminen on edellytys I tason ratamestaripätevyyden hakemiseen.

Jatkokoulutusta eri tasoilla

Seuratason jatkokoulutus on esimerkiksi ratamestari-ilta, jossa viimeksi kansallisten tai arvokilpailun radoista vastannut seuran ratamestari kertoo ratkaisuistaan. Mukaan voi hyvin kutsua myös naapuriseuran väkeä. Alueen tärkein jatkokoulutuksen muoto on tilaisuus, johon kutsutaan alueen seuraavan kauden kansallisten yms. ratamestarit. Tilaisuudessa käydään läpi tiettyjä teemoja ja sovitaan vaikkapa paikallisista yhtenäisistä ratkaisuista. Esimerkiksi ratamestarien tukiohjelmien koulutus olisi paras toteuttaa aluetasolla. Jatkokoulutus lisää pätevyyttä ja se hyväksytään eräissä tapauksissa esimerkiksi ratamestaripätevyyden uusintakriteeriksi.