10.2.3 SM-kilpailujen varakilpailun suunnittelutyö

Vuodesta 2022 alkaen hiihtosuunnistuksen SM-kilpailuille pyritään nimeämään jo kilpailuja myönnettäessä varapaikka tilastollisesti lumivarmalta alueelta. Varakilpailun suunnitelmat on tehtävä siinä laajuudessa, että kilpailut kyetään järjestämään kahden viikon varoitusajalla, jolloin varsinaisen järjestäjän on viimeistään tehtävä päätös siitä, kyetäänkö kilpailut järjestämään. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että järjestettävän kilpailumuodon luonteelle sopiva maasto tulee olla valittuna, lupa-asiat selvitettynä, karttapohja, ratasuunnittelun maastonkäyttösuunnitelma ja uraverkoston alustava suunnitelma valmiina. Järjestelyorganisaatiossa pitää olla henkilöitä, jotka voivat sitoutua urien ajamiseen ennen kilpailuja. Toissijaisista kilpailukeskustoiminnoista voidaan varakilpailussa karsia normaaliin SM-standardiin nähden. Oleellista on saada aikaan laadukkaat radat ja luotettavat tulokset.

Jotta varakilpailun suunnitelmat eivät kuitenkaan menisi hukkaan siinä toivotussa tilanteessa, että varsinaiset kilpailut voidaan lumiolosuhteiden puolesta järjestää, on toteutumattomaksi jääneen varakilpailun suunnitelleella seuralla ”etuajo-oikeus” kyseiseen SM-kilpailuun seuraavalla kaudella, jolloin on mahdollista hyödyntää laaditut suunnitelmat varsinaisen SM-kisan muodossa.