4.10.2 Leimauskaluston hankinta

Suomessa suurella osalla seuroista on omaa Emit-kalustoa. Emit- ja emiTag-kalustoa voi lisäksi vuokrata Suunnistajan kaupalta ja joillakin suunnistusalueillakin on omia kalustosarjoja, jotka kiertävät seudun kilpailuissa. SPORTident-kalustoa on Suomessa vain muutamilla seuroilla. Kansallisissa ja arvokilpailuissa käytettävän kaluston tulee olla hyväkuntoista, asianmukaisesti huollatettua ja luotettavaa. Ratamestarin kannattaa harkita oman ja vieraan leimauskaluston käyttöä monestakin näkökulmasta: vuokratusta kalustosta…

1.1 Suunnistustaidon osat

Suunnistustaito on klassisesti jaettu perustaitoihin, toiminnan ohjaukseen, eli kognitiivisiin taitoihin, ja suorituksen hallintaan. ks. esimerkiksi taitoa.suunnistusliitto.fi Perustaitoihin on luettu mm. rastityöskentely, matkan mittaus ja suunnassa kulku ja kyky muuntaa maastoa kartaksi ja päinvastoin, kognitiivisiin taitoihin taas reitinvalintataito, rastinottotaito ja maaston ja kartan keskinäisen muuntamisen dynaaminen, edetessä toteutuva ulottuvuus eli ennakointi ja havainnointi. Suorituksen hallinnan piiriin…

1.2.6.P Pyöräsuunnistusradan suunnittelemisesta

Ratoja suunnitellessa käy usein niin, että löytää hyviä ja monivaihtoehtoisia rastivälejä, mutta niiden yhdistäminen radaksi tuntuu hankalalta. Silloin on hyvä muistaa, että pyöräsuunnistuksessa ei isommin haittaa, vaikka tarjottavana olisikin osin helppoja välejä. Ensinnäkään ajaja ei ennakolta tiedä, mikä on helppo väli.  Tällaista ”helppoa” väliä tarkastellessaan hän kuitenkin miettii, että onko tässä jokin muukin vaihtoehto –…

1.4.11 Hajautusmenetelmien tasapuolisuudesta

Lähtökohtaisesti on niin, ettei täysin tasapuolista hajautusmenetelmää ole. Toisaalta hajonnan puutekin tuottaa epäoikeudenmukaisia tuloksia, jos peesaamalla voi voittaa itseään taitavamman, yksin etenevän suunnistajan. Hajontamenetelmän arviointi on suhteutettava tähän. Kaikkia epäsymmetrisiä hajontamenetelmiä (micr-O, macr-O, Ultuna-perhonen, erilaiset sakkokierrokset ja epätasapainoiset silmukat, verkostot, valinnaiset rataosuudet) voidaan pitää epätasapuolisina. Osassa näistä hajontatyypeistä kullekin suunnistajalle kuuluu jopa eri rastit, jolloin…

1.3 Taidon testaamisen rajoista

Suunnistuksen lajisäännöt, IOF:n karttanormit ja tämä ratamestarikirja sisältävät monia ratamestaria velvoittavia sääntöjä ja suosituksia, joilla on osalla hyvinkin pitkä historia. Näiden ymmärtämiseksi tässä käydään läpi ratamestarityön arvot, jotka rajaavat sitä, miten ratamestari suunnistustaitoja voi koetella. Näistä keskeisin on pyrkimys urheilullisen oikeudenmukaisuuteen, mitä täydentää luvussa 1.4 kuvattu yksilölliseen suoritukseen pyrkiminen. Vaikka suunnistus onkin aina jossain määrin…

1.4.12 Hajautusmenetelmän hallinta

Järjestäjän kannalta oleellista on, että ratamestari ymmärtää käyttämänsä hajontamenetelmän toimintaperiaatteen ja siihen sisältyvät ongelmakohdat tai riskit, osaa käyttää hajontamenetelmää oikein ja osaa tarvittaessa perustella tekemänsä ratkaisut. Symmetriset hajonnat, joissa kaikilla on samat rastit, ovat tässä suhteessa turvallisempia, mutta myös muita hajontatyyppejä voi käyttää, kunhan osallistujalle kerrotaan niiden periaatteet ennen ilmoittautumista. Ratamestarin tulee ymmärtää käyttämänsä hajontamenetelmän…

1.3.1 Urheilullinen oikeudenmukaisuus

Suunnistuksessa urheilullisen oikeudenmukaisuuden tavoittelu tarkoittaa käytännössä sitä, että sattuman vaikutus kilpailusuoritukseen ja sitä kautta kilpailun lopputulokseen pyritään sulkemaan pois mahdollisimman tehokkaasti. Monet suunnistuksen lajisäännöistä itse asiassa tavoittelevatkin juuri tätä tavoitetta, esimerkiksi säännöt sarjoista, lähtöjärjestelyistä (mm. lähtökynnys, viitoitus K-pisteelle, lähtöjärjestykset ym.), kilpailuinformaation antamisesta ja osanoton rajoittamisesta maastontuntemuksen vuoksi. Suunnitellessaan ratoja ja käytännön järjestelyjä ratamestarin onkin usein…

1.3.2.P Turvallisuus pyöräsuunnistuksessa

Pyöräsuunnistusrataa tehtäessä pitää muistaa, että pyörä kulkee erittäin lujaa ja että pyörien kohtaamiset maastossa voivat tulla eteen sekunnin murto-osissa. Pyörien nopeutta miettiessä pitää muistaa, että pyöräsuunnistuksen kärkipään ajajat ovat myös koko maan nopeimpia pyöräilijöitä! Huippuvauhdeissa syntyvät loukkaantumiset voivat olla hyvin vakavia. Tämän vuoksi on tärkeää, että turvallinen rata on jokaisen ratasuunnittelun lähtökohta. Vaaraa kilpailussa voivat…

1.3.3 Vaikeuden ilmoittaminen

Osa hyvää ratamestarityötä on viestiä radoista rehellisesti ja noudattaa standardeja. Suunnistajalla on oikeus tietää ilmoittautuessaan, millaiseen suunnistukseen hän ilmoittautuu. Keskeinen osa tätä on radan vaikeustason ja luonteen kuvaaminen, jotta osallistuja tietää, mihin hän ryhtyy. Suunnistusradan vaativuus on kansallisessa kilpailussa ilmaistu perinteisesti kirjaintunnuksin (ks. lajisäännöt 9.2).  E ‒ eliitti, sallittu vain yleisissä sarjoissa ja 16‒20-sarjoissa, vaativin…