4.10.2 Leimauskaluston hankinta

Suomessa suurella osalla seuroista on omaa Emit-kalustoa. Emit- ja emiTag-kalustoa voi lisäksi vuokrata Suunnistajan kaupalta ja joillakin suunnistusalueillakin on omia kalustosarjoja, jotka kiertävät seudun kilpailuissa. SPORTident-kalustoa on Suomessa vain muutamilla seuroilla. Kansallisissa ja arvokilpailuissa käytettävän kaluston tulee olla hyväkuntoista, asianmukaisesti huollatettua ja luotettavaa. Ratamestarin kannattaa harkita oman ja vieraan leimauskaluston käyttöä monestakin näkökulmasta: vuokratusta kalustosta…

1.1 Suunnistustaidon osat

Suunnistustaito on klassisesti jaettu perustaitoihin, toiminnan ohjaukseen, eli kognitiivisiin taitoihin, ja suorituksen hallintaan. ks. esimerkiksi taitoa.suunnistusliitto.fi Perustaitoihin on luettu mm. rastityöskentely, matkan mittaus ja suunnassa kulku ja kyky muuntaa maastoa kartaksi ja päinvastoin, kognitiivisiin taitoihin taas reitinvalintataito, rastinottotaito ja maaston ja kartan keskinäisen muuntamisen dynaaminen, edetessä toteutuva ulottuvuus eli ennakointi ja havainnointi. Suorituksen hallinnan piiriin…

1.2.4 Suorituksen hallinnan tehtävät

Suunnistusrata on rastiväleistä koostuva kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Ratamestari ryhmittelee erilaisia tehtäviä samalle radalle ja haastaa näin suunnistajan ”toiminnan ohjausta”, suorituksen hallintaa. Monipuolisella radalla tarjotaan siis eriluonteisia ja -pituisia rastivälejä, erilaisia maastopohjia ja esimerkiksi etenemistä niin rinteen suuntaisesti kuin viistoonkin. Kokonaisuuden kannalta yksittäinen helppokin rastiväli voi vaikuttaa radan rytmitykseen siten, että sitä…

1.4.5 Salmiakki ja Ultuna

Salmiakki Salmiakkihajontaa tai englantilaista perhosta voisi kutsua myös “ooppelihajonnaksi”, sillä karttakuvassa näkyy automerkin logon tapaan ympyrä ja sen halkaiseva nuoli. Osa kilpailijoista aloittaa etenemällä ympyrän halki, kiertää sitten koko ympyrän kehän ja poistuu. Osa kilpailijoista taas kiertää kehän ensin ja halkaisijan sitten. Englannin kielessä hajonta tunnetaan nimellä phi-loop kreikkalaisen φ-kirjaimen mukaan. Salmiakkihajonnassa osa kilpailijoista aloittaa…

1.2.5 Radan vaativuuden tunnistaminen

Puhuttaessa radoista käytetään usein sanoja helppo tai vaativa määrittelemättä, mitä ne varsinaisesti tarkoittavat. Rataa voidaan helpottaa tai vaikeuttaa niin kartanluvun, reitinvalintataidon kuin suorituksen hallinnan näkökulmasta. Yksittäisen rastivälin taidollista vaikeutta voidaan pitkälti hahmottaa kysymällä, montako ratkaisua rastivälillä on tehtävä ja montako kohdetta on tunnistettava oikein, jotta rastiväli pystytään suorittamaan riittävän vähin virhein. Aloittelijan rataa yksinkertaiseen maastoon…

1.4.6 Silmukat eli lenkit

Silmukka Rata voidaan myös toteuttaa useana kilpailukeskuksesta lähtevänä lenkkinä. Kokonaisuus voi muistuttaa esimerkiksi kolmi- tai neliapilaa ja hajonta syntyy siitä, että lenkit juostaan eri järjestyksessä. Silmukkahajonta on luontevimmillaan pitkän tai erikoispitkän matkan yhteislähtökilpailuissa, mutta sitä voidaan periaatteessa käyttää myös väliaikalähtökilpailuissa. Silmukkahajonta jakaa kilpailijat aluksi yhtä moneen ryhmään kuin mitä silmukoita on, mikä on sinänsä erittäin…

1.2.6.S Suunnistusratamestari suunnistustaidon testaajana

Suunnistusradat ovat aina kompromisseja, joiden laatimisessa on otettava optimaalisen, kohderyhmälle sopivan taitojen testauksen lisäksi huomioon myös monia muita tekijöitä kuten mm. maanomistajaluvat, luonto, muut radat ja rastien kuormitus, kilpailun muiden toimintojen sijoittelu ja järjestäjän resurssit. Ratasuunnitteluprojektiin ryhtymiseen ja ratojen suunnitteluun palataan tarkemmin luvussa 4. Ratamestarin tehtävänä on laatia mahdollisimman monipuolisesti ja runsaasti osallistujien suunnistustaitoja koetteleva…

1.4.7 Verkostohajonnat ja perhosten halkaiseminen

Verkosto Erikoispitkän matkan SM-kilpailuissa on viime vuosina käytetty usein erilaisia verkostomaisia hajontoja, jotka ovat periaatteessa laajennettuja sovellutuksia Ultuna-hajonnasta tai risteäviä silmukoita. Radat ovat keskipitkistä rastiväleistä muodostuvia verkkoja, joissa kaikki rastit ja rastivälit tulevat käydyksi, mutta järjestyksessä on paljon variaatiota. Hajontatyyppiä voidaan arvostella epäsymmetrisyydestä. Epäsymmetrisestä hajonnasta on kyse myös perhosen halkaisemisessa, joka on oikeastaan eräs Ultuna-hajonnan…

1.1.1 Kartanlukutaito

Kartanlukutaidolla voidaan ymmärtää suppeasti merkkien ja maastokohteiden välisen yhteyden hahmottamista tai laajemmin kykyä edetä karttaa lukien, johon liittyvät karttakuvan perusteella tehtävä ennakointi ja toisaalta maaston havainnointi ja tehtyjen havaintojen yhdistäminen kartalle. Kartanlukutaidon kehittymisessä järjestys on usein niin, että kartan tasokuvioiden lukemisen hallinta kehittyy ennen käyrästön tulkintataitojen omaksumista. Erityisesti tiet ja polut ovat helppoja, seurattavissa olevia…