4.10.2 Leimauskaluston hankinta

Suomessa suurella osalla seuroista on omaa Emit-kalustoa. Emit- ja emiTag-kalustoa voi lisäksi vuokrata Suunnistajan kaupalta ja joillakin suunnistusalueillakin on omia kalustosarjoja, jotka kiertävät seudun kilpailuissa. SPORTident-kalustoa on Suomessa vain muutamilla seuroilla. Kansallisissa ja arvokilpailuissa käytettävän kaluston tulee olla hyväkuntoista, asianmukaisesti huollatettua ja luotettavaa. Ratamestarin kannattaa harkita oman ja vieraan leimauskaluston käyttöä monestakin näkökulmasta: vuokratusta kalustosta…

1.1 Suunnistustaidon osat

Suunnistustaito on klassisesti jaettu perustaitoihin, toiminnan ohjaukseen, eli kognitiivisiin taitoihin, ja suorituksen hallintaan. ks. esimerkiksi taitoa.suunnistusliitto.fi Perustaitoihin on luettu mm. rastityöskentely, matkan mittaus ja suunnassa kulku ja kyky muuntaa maastoa kartaksi ja päinvastoin, kognitiivisiin taitoihin taas reitinvalintataito, rastinottotaito ja maaston ja kartan keskinäisen muuntamisen dynaaminen, edetessä toteutuva ulottuvuus eli ennakointi ja havainnointi. Suorituksen hallinnan piiriin…

1.1.1 Kartanlukutaito

Kartanlukutaidolla voidaan ymmärtää suppeasti merkkien ja maastokohteiden välisen yhteyden hahmottamista tai laajemmin kykyä edetä karttaa lukien, johon liittyvät karttakuvan perusteella tehtävä ennakointi ja toisaalta maaston havainnointi ja tehtyjen havaintojen yhdistäminen kartalle. Kartanlukutaidon kehittymisessä järjestys on usein niin, että kartan tasokuvioiden lukemisen hallinta kehittyy ennen käyrästön tulkintataitojen omaksumista. Erityisesti tiet ja polut ovat helppoja, seurattavissa olevia…

1.1.2 Reitinvalintataito

Kyky tehdä hyviä reitinvalintoja edellyttää itsetuntemusta sekä oman kartanlukuosaamisen että fyysisten ominaisuuksien suhteen, sillä paras reitinvalinta on usein yksilöllinen. Lisäksi tieto maastotyypistä ja kartoittajan käsialasta kertyy kokemuksen myötä. Esimerkiksi Varsinais-Suomen tai Perämeren kaaren maastoissa suoraviivaiseen etenemiseen tottuneella voi olla vaikeuksia mukautua Savo-Karjalan vaaramaastoihin, joissa reitinvalintoja on tehtävä myös noususumman perusteella. Paras reitinvalinta on usein yksilöllinen.…

1.1.3 Matkan mittaus ja suunnassakulku

Eteneminen kompassin kanssa ja erityisesti matkan mittaus ovat suunnistustekniikoita, joiden merkitys on vähentynyt suunnistuskarttojen laadun kehittyessä. Toisaalta ne ovat edelleen osa suunnistusosaamista, karkealla tai miksei tarkallakin kompassisuunnalla voidaan esimerkiksi ylittää tyhjiä, peitteisiä tai tarpeettoman yksityiskohtaisia alueita, ja matkan mittaamisesta voi olla hyötyä esimerkiksi rastinotossa. Niin kutsuttujen bingorastien käyttämistä (köyhällä alueella oleva yksittäinen piste, jota ei…

1.1.4 Suorituksen hallinta

Suorituksen hallinnalla tarkoitetaan oman mielen ja taitojen tuntemusta ja hallintaa suorituksen aikana. Suorituksen hallintaa saattavat häiritä niin sisäiset (esim. kipu tai muistot) kuin ulkoiset (esim. peurat tai kanssakilpailijat) tekijät. Keskeinen osa suunnistustaitoa on etenemisnopeuden ja kartanlukuun käytettävän ajan välinen jatkuva tasapainottelu. Suunnistus on itsetuntemus- ja itseluottamuslaji, jossa tarvittaessa on jopa pysähdyttävä lukemaan karttaa. Suorituksen hallinnan…

1.1.5.T Suunnistustaidon erityispiirteet tarkkuussuunnistuksessa

Laji perustuu päättelytehtäviin, joissa kilpailijalta vaaditaan maaston havainnointikykyä ja korostunutta kartanlukutaitoa. Tarkkuussuunnistusrata koostuu tehtävistä, joissa kilpailijan on ratkaistava, mikä maastoon asetetuista 1–6 rastilipusta on kartan ja rastinmääritteen osoittamassa paikassa vai onko mikään.   Kustakin oikeasta vastauksesta saa pisteen. Suunnistustaidon näkökulmasta normaalikilpailussa on kyse ylitarkasta kartanluvusta ja muutamista muista ratkaisustrategioista, joihin paneudutaan tarkemmin tuonnempana. Kun suunnistuksen…

1.2.1.T Tarkkuussuunnistuksen kartanlukutehtävät

Tavalliset tehtävät Tarkkuussuunnistustehtäviä ja tarkkuussuunnistusratoja voidaan laatia eri taitotasoille sopiviksi, joista eliittitaso on vaativin. Tässä keskitytään erityisesti E-tason tehtävien laadintaan, mutta monet ohjeet pätevät helpommissakin tehtävissä. Suunnistusliiton tarkkuussuunnistusryhmä on laatinut erityisohjeet alemman taitotason / lasten ja nuorten ratojen laatimisen tueksi. Eliittitason tehtävien tulisi mitata maaston- ja kartanlukutaitoja monipuolisesti ja mahdollisimman korkealla tasolla. Jotta tämä onnistuisi,…