Karttaliitteet

Ratamestarikirjan työryhmä on koonnut ratamestarikirjan liitteeksi joitakin esimerkkiratoja ja ratakokonaisuuksia eri kilpailumuodoista.

Valitut radat ovat pääosin aivan viime vuosilta. Ne ovat joko hyvin tyypillisiä ”lajinsa” edustajia tai niissä on jotakin epätyypillistä ja kiinnostavaa. Muutamista kilpailuista on saatu useita ratoja ja tällaisilla paketeilla pyritään tuomaan esiin sitä, miten ratamestari hallitsee useista radoista koostuvaa kokonaisuutta. Kattaus on vielä kovin ohut ja arvokilpailuratoihin painottuva, mutta sitä on tarkoitus täydentää vuosien mittaan kiinnostavilla rataesimerkeillä.

Ratamestarikirjan työryhmän kommentit

Ratamestarikirjan työryhmä on kommentoinut muutamia ratoja tuodakseen esiin sellaisia kysymyksiä, joita ratamestari joutuu mietiskelemään työnsä aikana. Kommentit on tarkoitettu enemmänkin avuksi ja ideoiden lähteiksi tuleville ratamestareille kuin ryppyotsaiseksi kritiikiksi juuri kyseisiä ratoja kohtaan.

Osa karttaliitteiden esimerkkiradoista on upotettu sivuille sisältäen toiminnallisuuden, missä info-merkkiä klikkaamalla pääset tutustumaan ratamestarikirjan työryhmän kommentteihin.