Karttaliitteet – Hiihtosuunnistus

Sprintti

WSOC 2021 Viro

SM-sprintti 2021 Pälkäne

H21-rata ratamestarikirjan työryhmän kommenteilla

Kapeaan maastoon on laadittu hoidetun latuverkoston jatkoksi runsas pienten urien verkosto. Ratapituuden vuoksi kartanvaihto tai -kääntö ei olisi muuten välttämätön, mutta maaston muoto ohjaa siihen ja radan loppuosa tuleekin hauskasti yllätyksenä. Rata on perusluonteeltaan varsin kartanlukutekninen ja jatkuvaa keskittymistä vaativa rastiväliä 9-10 lukuun ottamatta. Ratapiirros ja kartta ovat hyvin selkeitä ja pelkistettyjä.

Osa 1
Osa 2

Kirjan työryhmä on kommentoinut muutamia ratoja tuodakseen esiin sellaisia kysymyksiä, joita ratamestari joutuu mietiskelemään työnsä aikana. Kommentit on tarkoitettu enemmänkin avuksi ja ideoiden lähteiksi tuleville ratamestareille kuin ryppyotsaiseksi kritiikiksi juuri kyseisiä ratoja kohtaan.