Karttaliitteet – suunnistus

Lasten ja nuorten radat

Malliradat

RR-rata ratamestarikirjan työryhmän kommenteilla

Runsaasti selkeitä uria sisältävään, hyväkulkuiseen kangasmaastoon on helppo suunnitella ja toteuttaa mallikelpoisia lasten ratoja. Ratamestari tuo vaihtelua rataan hyödyntämällä niin avarampia kuin peitteisempiäkin maastonosia. Rata on rastireitiksi yksinkertainen sikäli, että kaikki oikaisut perustuvat polkuun, ja sopii erityisesti kilpailuun, jossa on myös suora 10-sarjan rata. Käytetyt rastipisteet ovat opetuksellisella tavalla erilaisia, osa jopa käyräkohteita.

Kirjan työryhmä on kommentoinut muutamia ratoja tuodakseen esiin sellaisia kysymyksiä, joita ratamestari joutuu mietiskelemään työnsä aikana. Kommentit on tarkoitettu enemmänkin avuksi ja ideoiden lähteiksi tuleville ratamestareille kuin ryppyotsaiseksi kritiikiksi juuri kyseisiä ratoja kohtaan.

Ankkurirastit 2020, Salo

H14-rata ratamestarikirjan työryhmän kommenteilla

Epätyypillinen maastorajaus on ohjannut maastonkäyttöä ja ratojen peruslinjauksia hyvin voimakkaasti. Lähes kaikki sarjat tulivat Rahkasuon länsipuolista kapeaa maastokäytävää pitkin maastonosasta toiseen, vaikka joillekin sarjoille olisi voinut tarjota fyysisenä tehtävänä ja reitinvalintatehtävänä myös suon ylitystä tai kiertoa. Vuorottelu kallio- ja kangasmaaston ja ihmisen muokkaamien alueiden välillä tekee kuitenkin radasta kiinnostavan. Rata painottaa sujuvaa kartanlukua ja toteutusta.

Kirjan työryhmä on kommentoinut muutamia ratoja tuodakseen esiin sellaisia kysymyksiä, joita ratamestari joutuu mietiskelemään työnsä aikana. Kommentit on tarkoitettu enemmänkin avuksi ja ideoiden lähteiksi tuleville ratamestareille kuin ryppyotsaiseksi kritiikiksi juuri kyseisiä ratoja kohtaan.