Karttaliitteet – suunnistus

Sprintti

Pohjantähti-sprintti 2020, Oulu

SM-sprintti 2018, Oulu

H21-rata ratamestarikirjan työryhmän kommenteilla

SM-sprintit juostiin Oulujoen suistossa syksyllä 2018. Karsinta juostiin pääosin joen pohjoispuolella ja finaalit joen eteläpuolella kilpailukeskuksen ollessa joen keskellä Raatin urheilukeskuksessa Raatinsaaressa.

Kartan keskiosassa olevaa puistomaista Hupisaarten aluetta ei H21-sarjan radalla hyödynnetä juurikaan, mikä on saattanut olla kilpailijoille yllätys. Kilpailukeskus ja vaativin maastoalue ovat varsin kaukana toisistaan, mikä muokkaa ratojen rytmiä ja on saattanut hankaloittaa erityisesti lyhyiden ratojen suunnittelua. Ratamestari käyttää parasta maastonosaa tehokkaasti. H21-radassa painottuvat erityisesti sujuva toteutus, ansojen välttäminen ja nopeat käännökset, sen sijaan lyhyitä reitinvalintavälejä on sprinttiradaksi vähänlaisesti.

Kirjan työryhmä on kommentoinut muutamia ratoja tuodakseen esiin sellaisia kysymyksiä, joita ratamestari joutuu mietiskelemään työnsä aikana. Kommentit on tarkoitettu enemmänkin avuksi ja ideoiden lähteiksi tuleville ratamestareille kuin ryppyotsaiseksi kritiikiksi juuri kyseisiä ratoja kohtaan.