Tarkkuussuunnistus

SM-normaalimatka 2021, Mäntsälä

Ratamestarikirjan työryhmän kommentit

Teemakarttaan merkitään kilpailumaastoon kilpailun läheisyydessä vietävät ja rakennettavat kohteet, esimerkiksi rastiliput, ratkaisupaalut, odotuspaikat, mahdolliset one way -osuudet sekä lähdön ja tulospalvelun katokset. Tähän karttaan on merkitty myös toimitsijoiden sijoittelu.

Kirjan työryhmä on kommentoinut muutamia ratoja tuodakseen esiin sellaisia kysymyksiä, joita ratamestari joutuu mietiskelemään työnsä aikana. Kommentit on tarkoitettu enemmänkin avuksi ja ideoiden lähteiksi tuleville ratamestareille kuin ryppyotsaiseksi kritiikiksi juuri kyseisiä ratoja kohtaan.

Lisää tarkkuussuunnistusratoja on trailo.fi:n tulososiossa.