2.S.10.2 Manipuloidun kartan suunnistukset

Manipuloidulla kartalla juostavat suunnistusharjoitteet perustuvat yleensä kartan informaation vähentämiseen. Väyläsuunnistuksessa rastilta toiselle johtaa vain kapea kartoitettu väylä muun osan kartasta jäädessä valkoiseksi. Kokonaan valkoisella kartalla taas on perinteisesti harjoiteltu suunnassakulkua ja matkan mittausta.  Korkeuskäyrien lukemista harjoitellaan käyräkartalla, josta on poistettu tai piilotettu lähes kaikki muu paitsi käyrät.

2.S.8 Vapaan käyntijärjestyksen suunnistukset: partio, rastijahti ja pistesuunnistus

Partiosuunnistuksessa, rastijahdissa ja pistesuunnistuksessa rastien kiertojärjestys on kokonaan tai osittain vapaa. Tällöin suunnistajaa voidaan haastaa tekemään omia ratkaisuja siinä, missä järjestyksessä rastit on hänen osaamisellaan optimaalista kiertää. Optimaaliseen kiertojärjestykseen vaikuttavat muun muassa syntyvät rastivälit ja varsin usein rastinoton helppous tai vaikeus eri suunnista saavuttaessa.

2.S.7 Monipäiväiset suunnistukset

Monipäiväisen kilpailun keskeisin kysymys radanlaadinnan kannalta on se, miten käytettävissä oleva maastoalue tai maastoalueet pystytään hyödyntämään ja miten samanlaisiksi tai erilaisiksi radastot pyritään tekemään. Karsinta ja finaali Karsinnan tulisi perusluonteensa vuoksi vastata vaatimustasoltaan mahdollisimman tarkasti finaalia. Karsinnan tulee siis testata samanlaisia ominaisuuksia kuin finaalin, samankaltaisessa suhteessa ja maastossa. Rinnakkaisia maastoja käytettäessä myös kartan rajaukseen on…

2.S.8.1 Partiosuunnistus

Partiosuunnistukseen osallistutaan yleensä kaksi- tai kolmihenkisin joukkuein. Partiosuunnistus voidaan järjestää niin yhteislähtökilpailuna kuin väliaikalähtökilpailunakin ja eri puolilla Suomea on hiukan erilaisia perinteitä partiosuunnistuksen järjestämisessä. Radan alkuosassa on usein kaikille yhteinen osuus. Sen jälkeen on tarjolla vapaasti kierrettävä rastijoukko, jonka partion johtaja jakaa siten, että jokaisella rastilla käy joku. Vapaasti kierrettävissä rasteissa voi olla myös kaikille…

2.S.8.2 Rastijahti

Rastijahti on yhteislähtökilpailuna juostava yksinsuunnistus, jossa radan pääosa koostuu keskusrastin ympärillä olevista muutaman rastin rykelmistä, joiden sisällä käyntijärjestys on vapaa. Lähtö tapahtuu yleensä keskusrastilta, mutta jos riittävä leimauskapasiteetti pystytään järjestämään ja järjestelyt sitä muuten vaativat, radan alussa voi myös olla putkimainen keskusrastille vievä osuus. Radan lopussa on yleensä putkiosuus, jonka pituus riippuu sarjasta ja keskusrastin…

2.S.8.3 Pistesuunnistus

Pistesuunnistus on suunnistusmuoto, jossa annetussa määräajassa (esim. 1 tunti) pyritään keräämään mahdollisimman paljon pisteitä. Pistesuunnistuksessa eri rasteista saa eri määrän pisteitä, usein Emitin ensimmäisten numeroiden (esim. 174 -> 17 pistettä) tai viimeisen numeron (32 -> 2 pistettä) mukaan järjestäjän tekemästä valinnasta riippuen. Sallitun suoritusajan ylittäminen johtaa pisteiden vähentämiseen. Joukkuemuotoista pistesuunnistusta toteutetaan yleisimmin niin, että joukkue…

2.H.8 Latusuunnistus

Latusuunnistus on talvinen versio reittisuunnistuksesta (kts. 2.S.10.1), jossa on viime vuosiin saakka kilpailtukin joillakin suunnistusalueilla. Latusuunnistuksessa hiihdetään latu-uraa ja paikannetaan sillä olevat rastit. Lajissa käytetään (kesä)suunnistuskarttaa, jossa on vain lähtö ja maali, latuviivasuunnistuksessa (lapsilla) kartassa on myös viiva. Latusuunnistuksessa pyritään tuottamaan suunnistajalle samaistamisvirheitä, latu saattaa esimerkiksi erkaantua polulta huomaamattomasti. Rastilla suunnistaja merkitsee rastin paikan kartalle…

2.S.10.1 Reittisuunnistus ja viivasuunnistus

Reittisuunnistus on harjoitusmuoto, jossa edetään maastoon viitoitettua reittiä ja reitillä tulee vastaan rasteja. Suunnistajan on seurattava kartalta etenemistään ja suunnistaja merkitsee löytämänsä rastit karttaan. Virheistä saa esimerkiksi sakkoa. Aloittelijoille voidaan piirtää myös viiva karttaan, jolloin suunnistajan on pystyttävä määrittämään vain se, missä kohdalla hän on menossa viivalla. Varsinaisessa viivasuunnistusharjoituksessa taas maastossa ei ole viitoitusta ja…