6.10 Karttojen toimitus

Ratamestari toimittaa valmiit kartat valvojan tarkastuksen kautta lähtöpäälliköille. Karttoja on hyvä tulostaa muutamia kappaleita varalle joka sarjassa, lisäksi saatetaan tarvita karttoja valvojalle tai TA:lle, itkumuurille, lehdistölle, reittipiirroksia varten kilpailijoille ja ratamestarin tai seuran arkistoon. Viesteissä varakarttoja tulee olla kustakin hajonnasta ja vaihtopuomin henkilökunnalle on toimitettava kaavio, jonka mukaan henkilökunta osaa valita oikean hajonnan kartan kilpailijalle, jonka kartta on varastettu tai kadonnut.

Varsinaisten kilpailukarttojen lisäksi ratamestarin on tulostettava kartat lähtökarsinoihin.

Lähtöpaikalle tarvitaan puhtaita karttoja aikuisten sarjoja varten, nuorten sarjoille kartta, jossa on pelkkä k-piste, sekä pienimmille kartta, jossa on heidän ratansa.

Ratamestarin kannattaa tarkistaa vallitsevat Suunnistusliiton määräykset lasten lähtöpaikan ajantasaisesta kuvauksesta tai lähtöpäälliköiltä.

Lisäksi ratamestari tulostaa kartat rastien vientiä ja tarkistusjuoksua varten. Karttoja saatetaan myös tulostaa samalla kuntosuunnistusten, maanomistajien ja metsästäjien tarpeisiin.

Tarkkuussuunnistuksessa ratamestari tuottaa myös ”oikeitten vastausten kartan” eli ratkaisukartan, jota on helppo hyödyntää myös rastien viemisessä. Oikeat vastaukset julkistetaan, kun viimeinen kilpailija on lähtenyt maastoon. Oikeiden vastausten kartan saattaa saada kilpailukeskuksen infosta tai pienemmissä kilpailuissa maalista.