4.10.2 Leimauskaluston hankinta

Suomessa suurella osalla seuroista on omaa Emit-kalustoa. Emit- ja emiTag-kalustoa voi lisäksi vuokrata Suunnistajan kaupalta ja joillakin suunnistusalueillakin on omia kalustosarjoja, jotka kiertävät seudun kilpailuissa. SPORTident-kalustoa on Suomessa vain muutamilla seuroilla. Kansallisissa ja arvokilpailuissa käytettävän kaluston tulee olla hyväkuntoista, asianmukaisesti huollatettua ja luotettavaa. Ratamestarin kannattaa harkita oman ja vieraan leimauskaluston käyttöä monestakin näkökulmasta: vuokratusta kalustosta…

1.1 Suunnistustaidon osat

Suunnistustaito on klassisesti jaettu perustaitoihin, toiminnan ohjaukseen, eli kognitiivisiin taitoihin, ja suorituksen hallintaan. ks. esimerkiksi taitoa.suunnistusliitto.fi Perustaitoihin on luettu mm. rastityöskentely, matkan mittaus ja suunnassa kulku ja kyky muuntaa maastoa kartaksi ja päinvastoin, kognitiivisiin taitoihin taas reitinvalintataito, rastinottotaito ja maaston ja kartan keskinäisen muuntamisen dynaaminen, edetessä toteutuva ulottuvuus eli ennakointi ja havainnointi. Suorituksen hallinnan piiriin…

1.2.5 Radan vaativuuden tunnistaminen

Puhuttaessa radoista käytetään usein sanoja helppo tai vaativa määrittelemättä, mitä ne varsinaisesti tarkoittavat. Rataa voidaan helpottaa tai vaikeuttaa niin kartanluvun, reitinvalintataidon kuin suorituksen hallinnan näkökulmasta. Yksittäisen rastivälin taidollista vaikeutta voidaan pitkälti hahmottaa kysymällä, montako ratkaisua rastivälillä on tehtävä ja montako kohdetta on tunnistettava oikein, jotta rastiväli pystytään suorittamaan riittävän vähin virhein. Aloittelijan rataa yksinkertaiseen maastoon…

1.4.10 Dead running eli tyhjän juokseminen tai pidätys

Hajautusmenetelmäksi on ehdotettu myös mallia, jossa radalla olisi kaksi samanlaista paikkaa, joissa perusradan lisäksi suunnistajat juoksivat joitakin kymmeniä metrejä tietä edestakaisin. Näistä syntyisi kolme erilaista kombinaatiota: yksi kolmannes juoksee ensimmäisen tyhjän osuuden kahdesti, toinen jälkimmäisen tyhjän osuuden kahdesti ja kolmas kolmannes molemmat kerran. Tyhjät osuudet voidaan toteuttaa rastein ja leimauksin tai vaihtoehtoisesti suunnistaja voidaan pidättää…

1.2.6.S Suunnistusratamestari suunnistustaidon testaajana

Suunnistusradat ovat aina kompromisseja, joiden laatimisessa on otettava optimaalisen, kohderyhmälle sopivan taitojen testauksen lisäksi huomioon myös monia muita tekijöitä kuten mm. maanomistajaluvat, luonto, muut radat ja rastien kuormitus, kilpailun muiden toimintojen sijoittelu ja järjestäjän resurssit. Ratasuunnitteluprojektiin ryhtymiseen ja ratojen suunnitteluun palataan tarkemmin luvussa 4. Ratamestarin tehtävänä on laatia mahdollisimman monipuolisesti ja runsaasti osallistujien suunnistustaitoja koetteleva…

1.4.11 Hajautusmenetelmien tasapuolisuudesta

Lähtökohtaisesti on niin, ettei täysin tasapuolista hajautusmenetelmää ole. Toisaalta hajonnan puutekin tuottaa epäoikeudenmukaisia tuloksia, jos peesaamalla voi voittaa itseään taitavamman, yksin etenevän suunnistajan. Hajontamenetelmän arviointi on suhteutettava tähän. Kaikkia epäsymmetrisiä hajontamenetelmiä (micr-O, macr-O, Ultuna-perhonen, erilaiset sakkokierrokset ja epätasapainoiset silmukat, verkostot, valinnaiset rataosuudet) voidaan pitää epätasapuolisina. Osassa näistä hajontatyypeistä kullekin suunnistajalle kuuluu jopa eri rastit, jolloin…

1.3 Taidon testaamisen rajoista

Suunnistuksen lajisäännöt, IOF:n karttanormit ja tämä ratamestarikirja sisältävät monia ratamestaria velvoittavia sääntöjä ja suosituksia, joilla on osalla hyvinkin pitkä historia. Näiden ymmärtämiseksi tässä käydään läpi ratamestarityön arvot, jotka rajaavat sitä, miten ratamestari suunnistustaitoja voi koetella. Näistä keskeisin on pyrkimys urheilullisen oikeudenmukaisuuteen, mitä täydentää luvussa 1.4 kuvattu yksilölliseen suoritukseen pyrkiminen. Vaikka suunnistus onkin aina jossain määrin…

1.4.12 Hajautusmenetelmän hallinta

Järjestäjän kannalta oleellista on, että ratamestari ymmärtää käyttämänsä hajontamenetelmän toimintaperiaatteen ja siihen sisältyvät ongelmakohdat tai riskit, osaa käyttää hajontamenetelmää oikein ja osaa tarvittaessa perustella tekemänsä ratkaisut. Symmetriset hajonnat, joissa kaikilla on samat rastit, ovat tässä suhteessa turvallisempia, mutta myös muita hajontatyyppejä voi käyttää, kunhan osallistujalle kerrotaan niiden periaatteet ennen ilmoittautumista. Ratamestarin tulee ymmärtää käyttämänsä hajontamenetelmän…

1.3.1 Urheilullinen oikeudenmukaisuus

Suunnistuksessa urheilullisen oikeudenmukaisuuden tavoittelu tarkoittaa käytännössä sitä, että sattuman vaikutus kilpailusuoritukseen ja sitä kautta kilpailun lopputulokseen pyritään sulkemaan pois mahdollisimman tehokkaasti. Monet suunnistuksen lajisäännöistä itse asiassa tavoittelevatkin juuri tätä tavoitetta, esimerkiksi säännöt sarjoista, lähtöjärjestelyistä (mm. lähtökynnys, viitoitus K-pisteelle, lähtöjärjestykset ym.), kilpailuinformaation antamisesta ja osanoton rajoittamisesta maastontuntemuksen vuoksi. Suunnitellessaan ratoja ja käytännön järjestelyjä ratamestarin onkin usein…