4.10.2 Leimauskaluston hankinta

Suomessa suurella osalla seuroista on omaa Emit-kalustoa. Emit- ja emiTag-kalustoa voi lisäksi vuokrata Suunnistajan kaupalta ja joillakin suunnistusalueillakin on omia kalustosarjoja, jotka kiertävät seudun kilpailuissa. SPORTident-kalustoa on Suomessa vain muutamilla seuroilla. Kansallisissa ja arvokilpailuissa käytettävän kaluston tulee olla hyväkuntoista, asianmukaisesti huollatettua ja luotettavaa. Ratamestarin kannattaa harkita oman ja vieraan leimauskaluston käyttöä monestakin näkökulmasta: vuokratusta kalustosta…

1.1 Suunnistustaidon osat

Suunnistustaito on klassisesti jaettu perustaitoihin, toiminnan ohjaukseen, eli kognitiivisiin taitoihin, ja suorituksen hallintaan. ks. esimerkiksi taitoa.suunnistusliitto.fi Perustaitoihin on luettu mm. rastityöskentely, matkan mittaus ja suunnassa kulku ja kyky muuntaa maastoa kartaksi ja päinvastoin, kognitiivisiin taitoihin taas reitinvalintataito, rastinottotaito ja maaston ja kartan keskinäisen muuntamisen dynaaminen, edetessä toteutuva ulottuvuus eli ennakointi ja havainnointi. Suorituksen hallinnan piiriin…

1.4.5 Salmiakki ja Ultuna

Salmiakki Salmiakkihajontaa tai englantilaista perhosta voisi kutsua myös “ooppelihajonnaksi”, sillä karttakuvassa näkyy automerkin logon tapaan ympyrä ja sen halkaiseva nuoli. Osa kilpailijoista aloittaa etenemällä ympyrän halki, kiertää sitten koko ympyrän kehän ja poistuu. Osa kilpailijoista taas kiertää kehän ensin ja halkaisijan sitten. Englannin kielessä hajonta tunnetaan nimellä phi-loop kreikkalaisen φ-kirjaimen mukaan. Salmiakkihajonnassa osa kilpailijoista aloittaa…

1.2.1.SHP Kartanlukutehtävät

Suurin osa ”tavallisista” rastiväleistä on kartanlukuvälejä, rastivälejä, joilla edetään karttaa lukien. Kartanlukuvälillä eteneminen tapahtuu yleensä rastiväliviivan tuntumassa kartan yksityiskohtia seuraten. Jonkin rastivälin luokitteleminen kartanlukuväliksi on oikeastaan hivenen erikoista, sillä oikeastaan kaikki suunnistusradan rastivälit (pakollisia viitoituksia lukuun ottamatta) ovat kartanlukuvälejä. Kartanlukutehtävän suunnittelu onkin siis sinänsä äärettömän helppoa, koska siirtyminen pisteestä A pisteeseen B yleensä edellyttää kartanlukutaitoa.…

1.4.6 Silmukat eli lenkit

Silmukka Rata voidaan myös toteuttaa useana kilpailukeskuksesta lähtevänä lenkkinä. Kokonaisuus voi muistuttaa esimerkiksi kolmi- tai neliapilaa ja hajonta syntyy siitä, että lenkit juostaan eri järjestyksessä. Silmukkahajonta on luontevimmillaan pitkän tai erikoispitkän matkan yhteislähtökilpailuissa, mutta sitä voidaan periaatteessa käyttää myös väliaikalähtökilpailuissa. Silmukkahajonta jakaa kilpailijat aluksi yhtä moneen ryhmään kuin mitä silmukoita on, mikä on sinänsä erittäin…

1.2.2.SHP Reitinvalintatehtävät

Periaatteessa mikä tahansa rastiväli voi olla myös reitinvalintaväli, koska jokaisella rastivälillä suunnistajan on ratkaista, mitä reittiä hän rastille haluaa edetä. Suunnistuksen kartanlukuvälitkin ovat usein täynnä mikroreitinvalintaa, jossa ratkaistaan, miltä puolelta jyrkännettä tai kukkulaa edeltään. Yleisimmin reitinvalintaväliksi kutsutaan kuitenkin sellaista rastiväliä, jossa on ainakin yksi suoraa toteutusta pitempi mutta toteutukseltaan nopeampi reitinvalintavaihtoehto. Jokainen reitinvalintatehtävä on toki…

1.4.7 Verkostohajonnat ja perhosten halkaiseminen

Verkosto Erikoispitkän matkan SM-kilpailuissa on viime vuosina käytetty usein erilaisia verkostomaisia hajontoja, jotka ovat periaatteessa laajennettuja sovellutuksia Ultuna-hajonnasta tai risteäviä silmukoita. Radat ovat keskipitkistä rastiväleistä muodostuvia verkkoja, joissa kaikki rastit ja rastivälit tulevat käydyksi, mutta järjestyksessä on paljon variaatiota. Hajontatyyppiä voidaan arvostella epäsymmetrisyydestä. Epäsymmetrisestä hajonnasta on kyse myös perhosen halkaisemisessa, joka on oikeastaan eräs Ultuna-hajonnan…

1.2.3.SHP Fyysiset tehtävät

Tarkkuussuunnistusta lukuun ottamatta muut suunnistuslajit ovat fyysisiä suorituksia, joissa tuloksen määrittää käytetty aika. Reitin fyysistä vaativuutta rajaavat loppujen lopuksi eri ohjeajat, mutta monien eri tekijöiden vuoksi vauhti ja raskaus vaihtelevat matkan varrella. Ratamestarityötä koskevassa keskustelussa ei ole kovin laajalti otettu kantaa siihen, missä määrin suunnistajalta voidaan vaatia esimerkiksi ketteryyttä, ylä- tai alamäkijuoksutekniikkaa tai kykyä vaihtaa…