Arvot ja eettiset periaatteet

Suunnistuksen seura- ja nuorisotoiminnan perustan muodostavat toiminnan arvot ja linjaukset. Arvoja on hyvä tarkastella muutamien vuosien välein, ja tarkastelussa on tärkeää huomioida toiminnassa mukana olevien näkökulmia ja toiveita. Ohjaajien ja perheiden tekemisen motivaatio kasvaa, kun he kokevat voivansa osaltaan vaikuttaa päämääriin.

Omassa seurassa tehtävän arvokeskustelun pohjana on hyvä käyttää Olympiakomitean ja Suunnistusliiton laatimia eettisiä periaatteita. Niiden lisäksi seura voi nostaa esille muita tärkeitä tai ajankohtaisia aihepiirejä oman toiminnan tueksi.

Urheilun yleiset periaatteet (Lähde: Olympiakomitea, 2018):

 • 1. Jokaisen tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun
 • 2. Vastuu kasvatuksesta
 • 3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • 4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
 • 5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Suunnistusliiton eettiset periaatteet

Vastuu ympäristöstä

 • Suunnistajat liikkuvat luonnossa muiden omistamilla mailla luvanvaraisesti.
 • Jokamiehen oikeudet eivät koske järjestettyjä kilpailu-ja harjoitustapahtumia.
 • Suhteet maanomistajiin, metsästäjiin ja luontoym. -järjestöihin tulee olla kunnossa.
 • Ympäristö on otettava huomioon mm. ratasuunnittelussa.

Vastuu toisista harrastajista

 • Suunnistajan on tunnettava vastuunsa kanssakilpailijoista erityisesti loukkaantumistilanteessa.
 • Tämä vastuu heijastuu myös harrastajien jokapäiväiseen elämään.

Reilu peli – fair play

 • Suunnistuskilpailussa ei ole erotuomareita.
 • Sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa jokaisen oma moraali toimii vartijana.
 • Toiminta perustuu sekä kilpailijoiden että järjestäjien taholta keskinäiseen luottamukseen.

Aikuisten esimerkki

 • Suunnistuksen rikkaus on, että aikuiset ja lapset harrastavat lajia yhdessä, samoissa tapahtumissa
 • Tämä edellyttää kaikilta aikuisilta sääntöjen noudattamista, vastuullista käytöstä kaikessa toiminnassa ja esimerkkinä olemisen merkityksen sisäistämistä.