Punainen taitotaso: H/D 15 ja H/D 15–20 avoin

  • Maaston tulee olla melko helppokulkuinen, jonkin verran pienipiirteisyyttä voi olla jo mukana.
  • Fyysisesti maasto voi olla hieman aiempia tasoja raskaampi.
  • Rastipisteet voivat olla kuten oranssilla tasolla: yksittäisten, selkeiden pisteiden lisäksi esimerkiksi notkoja, kukkuloita ja jyrkänteitä.
  • Korkeintaan 200 metriä ennen rastia on edelleen tärkeää olla selkeä luettava kohde ja rastin takana jokin selkeä pysäyttäjä.

Punaisen taitotason suunnistaja
  • osaa käyttää erilaisia suunnistustekniikoita.
  • perustaa suunnistamisen pääosin johdattelevien kohteiden mukaan suunnistamiseen.
  • voi tehdä reitinvalinnan, joka perustuu etenemiseen oleelliselta kohteelta seuraavalle.
  • osaa miettiä reitinvalintoja jonkin verran myös omien vahvuuksiensa kautta.
  • ymmärtää sen verran korkeuseroista, että osa suunnistustehtävistä voi perustua niiden hallintaan.

Rata tarjoaa erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja eri tasoisille suunnistajille.

Rastien läheisyydessä on johdattelevia kohteita tai selkeitä ”kirkontorneja”.

Vaihtoehtoinen reitinvalinta voi perustua maaston muotoon, kuten korkeuden pitäminen, rinteen alla kulkeminen, rinteen päällä kulkeminen tai harjanteella kulkeminen.

Muuta huomioitavaa:

Rytminvaihtoa, polku- ja tievälejä sekä siirtymävälejä uskalletaan käyttää. Tarkkoja lyhyitä kartanlukuvälejä voi olla selkeästi rajatussa maastossa ja tällöin on tärkeää, että on pysäyttävä kohde rastin takana. Eri rastivälit saavat mielellään olla hieman eri tasoa. Jos on mahdollista, niin osalla rastiväleistä tarjotaan kiertäviä vaihtoehtoja osallistujille, joilla on vähemmän suunnistuskokemusta. Mukana voi myös mielellään olla yksi selkeämpi juoksuväli.

Ohjeaika (sarjan voittajan ihanneaika)
H/D 15-sarjat: 20-25 min keskimatka, 35-40 min pitkä matka.
Sprinttikilpailun kaikkien sarjojen ohjeaika on 12-15 min (karsinnassa ohjeaika voi olla 10-12 min).


Radan osallistujat ovat vähemmän suunnistaneita tai sellaisia, joita kilpaileminen ei niin kiinnosta, mutta joilla kuitenkin on suunnistuksen perustaidot hallussa.

Avoimelle radalle voi osallistua yksin tai kaverin kanssa. Tavoitteena on saada sopivia haasteita ja onnistumisen elämyksiä.

Muuta huomioitavaa:

Rytminvaihtoa, polku- ja tievälejä sekä siirtymävälejä uskalletaan käyttää. Mukana voi olla muutama lyhyt, vaativampi rastiväli rajatulla alueella, jolloin kauas eksymisen vaaraa ei ole. Tarjotaan kiertäviä vaihtoehtoja osallistujille, joilla on vähemmän suunnistuskokemusta.


Esimerkkejä taitotasosta: