Violetti taitotaso: H/D 16

  • Kaikenlaisia maastoja saa olla, mutta fyysisesti erittäin raskaita on syytä välttää.
  • Oranssiin ja punaiseen tasoon nähden violetissa tasossa odotetaan jo enemmän kykyä reitinvalintojen vertailuun (nopeus vs varmuus).
  • Rastin takana ei tarvitse olla pysäyttäjää, mutta lähestymisessä auttava kohde kohtuullisella etäisyydellä kylläkin.
  • Rastinotossa voidaan hyödyntää erilaisia tekniikoita.

Violetin taitotason suunnistaja
  • osaa käyttää erilaisia tekniikoita erilaisissa maastoissa huomioiden oman taitotasonsa.
  • osaa miettiä reitinvalintaa pohtien reitin nopeutta ja suunnistustehtävän vaikeutta.
  • osaa käyttää rastinottoon erilaisia tekniikoita, riippuen rastin sijainnista.
  • ei tarvitse pysäyttäjiä varmistamaan rastinottoa.
  • osaa jossain määrin pitää korkeuden rinteessä.
  • kykenee abstraktiin ajatteluun ja sen myötä ennakointiin.

Rata voidaan suunnitella kokeneille suunnistajille. Se on monipuolinen, ja sisältää erilaisia suunnistustehtäviä tarkasta, pienipiirteisen alueen suunnistustyöstä selkeisiin juoksuväleihin.

Rastien läheisyydessä on aina selkeitä kartanlukukohteita, vaikka itse rastipisteet olisivatkin haastavia.

Muuta huomioitavaa:

Voi olla selkeitä reitinvalintoja, joissa on oleellista kulkukelpoisuuden arviointi. Rastinotto voi vaatia tarkkaa suunnistusta. Tarjolla on myös kartanlukuvälejä, jotka voivat perustua maaston muotoihin, rastin takana mielellään pysäyttäjä. Yhdistäviä rastivälejä kuten aikuisten sarjoissa. Vältetään kulkukelpoisuudeltaan huonoja maastonosia. Radalla tulisi olla yksi selkeä juoksuväli.


Esimerkkejä taitotasosta: