Lasten ja nuorten sarjat

Lasten ja nuorten kilpailumuodot

Rastiralli on kilpailutapahtumissa järjestettävä osio, johon voi ilmoittautua paikan päällä. Osallistua voi iästä riippumatta ja halutessaan yhdessä parin tai saattajan kanssa. Rastirallissa on tarjolla viitoitettu rastireittirata sekä toiminnallinen ja suunnistuksellinen tehtävärata, joka on suunnattu noin 4–8-vuotiaille.

Rastireitti (RR) on alle 10-vuotiaiden kilpailumuoto, jossa reitti on merkitty karttaan ja viitoitettu maastoon. Rastit ovat viitoituksen varrella. Lapsi voi halutessaan kiertää radan viitoitusta pitkin tai tehdä viitoituksesta poikkeavia reitinvalintoja, jota kutsutaan lajikielessä ”oikomiseksi”. RR-rata järjestetään usein myös 8 vuotiaille omana sarjanaan.

Tukireitti (TR) on 11–12-vuotiaiden kilpailumuoto ns. normaalin suunnistusradan lisäksi. Tukireitillä rastit on sijoitettu vähän matkan päähän maastoon ja karttaan merkitystä viitoituksesta. Rastireitin ja tukireitin viitoitus on tarkoitettu tukemaan lasten etenemistä metsässä ja se toimii ikään kuin ylimääräisenä polkuna.

Joissain kilpailuissa on tarjolla myös 10-vuotiaille rata ilman viitoitusta. Tässä sarjassa olennaista on, että rastivälit ovat todella selkeitä, jolloin lapsi uskaltaa mennä itsenäisesti ilman viitoitusta. Rastivälit ovat lyhyitä, ja jokaisella rastivälillä on selkeitä kohteita, jotka johdattelevat lasta. Rata tukeutuukin pääosin teihin ja polkuihin. Mikäli on tarpeellista, radalla voi olla yksi tai useampi viitoitusväli.

Yli 12-vuotiaat siirtyvät viimeistään ns. normaaleille suunnistusradoille, jolloin radalla ei ole tukiviitoitusta. Suunnistusrata koostuu rasteista, jotka kierretään numerojärjestyksessä kartan ja kompassin avulla. Ratojen vaativuus kasvaa iän myötä sekä taidollisesti että matkan pituuden osalta. Kilpailuissa on lapsille ja nuorille sarjoja yhden tai kahden vuoden välein. Sarjaan voi osallistua sinä vuonna, kun täyttää sarjan määrittämän ikävuoden. Esimerkiksi poikien H10-sarjaan voivat osallistua 10 vuotta kyseisenä vuonna täyttävät tai nuoremmat pojat ja vastaavasti D16 sarjaan voivat osallistua 16 vuotta kyseisenä vuonna täyttävät tai nuoremmat tytöt.

Suunnistusliitto suosittelee lisäksi tapahtumiin järjestettäviksi kilpasarjojen rinnalle aina myös avoimet sarjat eri ikäisille nuorille. Olennaista avoimissa sarjoissa on se, että niissä ei ole ikärajoja eikä lisenssivaatimusta, eikä niissä jaeta rankipisteitä. Lisäksi sarja on yhteinen sekä tytöille että pojille, ilmoittautua voi myös vasta paikan päällä, osallistumismaksu on kilpasarjaa edullisempi, maastoon voi mennä huoltajan tai vaikka kaverin kanssa ja sarjan palkinnot arvotaan tai kaikki palkitaan. Avoimet sarjat voidaan toteuttaa kilpailussa 8–14-vuotiaiden radoille sekä tehdä erillinen HD15–20-sarja vasta vähän aikaa suunnistaneille.