Nuorisotoiminnan lähtökohtia

Suunnistus on kivaa!

Hyvä seuratoiminta kiinnittää huomiota lapsen tarpeisiin. Vanhempien yleisin toive on, että urheiluseura olisi hyvä paikka kasvaa. Lapsella ja vielä monella nuorellakin on tarve leikkiä. Toiminnan tulee olla vapaaehtoista ja iloista. Lapsella ja nuorella on niin ikään tarve olla rakastettu ja arvostettu, myös seuratoiminnassa. Parhaimmillaan hänellä on turvallinen tunne harrastuksensa parissa ja hän tuntee olevansa tervetullut omana itsenään. Seuratoiminnan tulee vastata näihin tarpeisiin ja antaa jokaiselle mahdollisuuden harrastaa omalla tasollaan.

Haasteita ja onnistumisia

Kun ohjaajat ja lapset oppivat tuntemaan toisensa, on helpompaa antaa sopivan tasoisia haasteita. Toiset lapset ovat kiinnostuneita rauhallisesta luonnossa kulkemisesta, toiset kilpailemisesta. On hienoa, jos jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa suunnistusta sopivaksi katsomallaan tasolla. Tarkastele seuran toimintakalenteria ja arvioi, tarjoaako se sopivia haasteita eri tasoilla oleville lapsille.

Kivaa kavereiden kanssa

Kun on hauskaa tekemistä kavereiden kanssa, on kiva olla mukana. Ystävyyssuhteet sitovat seuratoimintaan. Ohjaajien on hyvä miettiä, missä tilanteissa lasten on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja viettää aikaa toistensa kanssa. Onko niitä tilanteita seuratoiminnan puitteissa? Onko vaikkapa leiripäiviä tai muita yhteisiä kokoontumisia riittävästi?

Monipuolista

Suunnistajan harjoittelu on lapsuus- ja nuoruusvaiheessa monipuolista perusliikuntataitojen ja suunnistustaitojen harjoittelua. Liikuntaleikit ja motoristen perustaitojen harjoitukset ovat tärkeässä osassa.

Suunnistusta voi harrastaa monin eri motiivein. Hyvä lasten suunnistustoiminta seurassa huomio erilaiset harrastajat. Harjoituksia voidaan suunnitellaan siten, että ne sopivat pienillä muutoksilla eri taito- ja kehitystasolla oleville lapsille ja nuorille.

Elämyksiä

Tapahtumat ja toiminta seurassa ovat suunnistusharrastuksen jatkumiselle sekä lasten ja nuorten motivaatiolle merkittäviä. Seuran kausiohjelmaan on hyvä liittyä monenlaisia tapahtumia, jotka sopivat erilaisin motiivein mukana oleville lapsille. Jokaisen lapsen ja nuoren harrastamisen tason pitäisi olla yhtä tärkeää seuralle. Tapahtumia voi myös kehittää saadun palautteen perusteella. Kilpailutoiminta tarjoaa osalle lapsista lisää kipinää harrastukseen. Osa innostuu isoista tapahtumista, kun saavat kokea olevansa osa sitä isoa joukkoa. Idolit nostattavat myös innostusta.

Luontoa ja erilaisia ympäristöjä

Luonto suunnistuksen pelikenttänä on ainutlaatuinen ja arvokas. Sen merkitys tulee omakohtaiseksi omakohtaisten luontokokemusten kautta. Luonnon käyttäjänä suunnistajan on hyvä ymmärtää olosuhteen merkitys. Luontokasvatus on osa suunnistusseuran harjoitustoimintaa. Anna suunnistuksen harrastustoiminnassa myös tilaa ja aikaa luonnossa liikkumiseen tottumiselle sekä luontokokemuksille.